Ontwerp folder Zorgloket – Gemeente Bergeijk

Comcorde+ werd door de Gemeente Bergeijk benaderd met het verzoek om de eerder voor de Gemeente Bladel gemaakte folder zorgloket aan te passen naar de huisstijl van Gemeente Bergeijk. De foto’s zijn ongewijzigd maar het kleurgebruik, lettertype en pictogrammen zijn gewijzigd. Inhoudelijk waren er natuurlijk ook wijzigingen m.b.t. de tekst. Niet alle pictogrammen waren beschikbaar vanuit eerder gemaakte projecten van de Gemeente Bergeijk waardoor wij in dezelfde stijl nog enkele pictogrammen dienden te maken. Een mooi staaltje van samenwerking tussen de beide gemeentes!

Inhoud van de folder zorgloket

Het Zorgloket is een centraal punt in het gemeentehuis van beide gemeentes. In het Zorgloket kan men terecht met alle vragen over en aanvragen voor de huishoudelijke hulp, begeleiding (zowel bij mensen thuis als voor de dagbesteding), beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers, vervoer en voorzieningen zoals een rolstoel of aanpassingen in de woning. Daar wordt een melding gemaakt van de zorgvraag.
> Klant: Gemeente Bergeijk
> Opdracht: Ontwerp folder
> Website: www.bergeijk.nl