Siza Kwaliteitsbeeld

Voor Siza mochten we dit jaar het digitale kwaliteitsbeeld vormgeven in de nieuwe huisstijl. Als basis is gekozen voor een horizontale ‘swipe’ waar de hoofdboodschap op een eenvoudige manier wordt omschreven. Mocht men meer verdieping willen van de diverse onderwerpen dan kan dit door bij de betreffende hoofdstukken verticaal de ‘swipen’. Op deze manier zijn we gekomen tot een voor iedereen toegankelijk, overzichtelijk kwaliteitsbeeld.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

> Klant: Siza
> Opdracht: Kwaliteitsbeeld
> Website: Siza