Ontwerp Brochure Biodiversiteit OBGB - Comcorde+

Ontwerp brochure Biodiversiteit OBGB

OBGB wilde een brochure ontwerp laten maken, om ondernemers op bedrijventerrein De Sleutel, een inzicht te geven wat de mogelijkheden zijn m.b.t. biodiversiteit op de diverse bedrijfspercelen. Binnen het Interreg project 2B Connect is sprake van subsidie voor de bedrijven op bedrijventerrein de Sleutel om daarmee de bijdrage aan biodiversiteit te stimuleren. Er zijn diverse mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren op eigen terrein, zoals: Groene gevels met klimplanten, bloem- en kruidenrijke beplanting, heggen en bomen, halfopen verharding, maar ook nestkasten en bijenhotels behoren tot te mogelijheden.

Ook het opstellen van inrichtingsplannen en vervolgens het daadwerkelijk inrichten van het perceel behoren tot de mogelijkheden. Tevens is het mogelijk om maar een gedeelte van het perceel in te richten. Bij voorkeur worden natuurlijk de lokale groenadviseurs, tuinarchitecten en hoveniers met affiniteit voor biodiversiteit ingeschakeld.

Project 2B Connect voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de Kempen

Het project 2B Connect staat voor meer biodiversiteit bij en op bedrijventerreinen. Ondernemersvereniging OBGB werkt in 2B Connect samen met de gemeente Bladel en Reusel – de Mierden en Het Huis van de Brabantse Kempen. Het OBGB wil ondernemers stimuleren om hun bedrijfsterreinen op De Sleutel dmv inrichtingsprojecten meer biodivers in te richten.

Waarom dit project?

Europa kampt met biodiversiteitsverlies en aantasting van ecosysteemdiensten. In 2011 werd daarom door de Europese Commissie de Biodiversiteitsstrategie 2020 ontwikkeld. Het project 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan deze strategie. In dit project zetten drieentwintig partners zich tot januari 2019 in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio Belgie – Nederland.

Volgens Europese richtlijnen moeten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) worden beschermd om de biodiversiteit te behouden. De inrichting van meer biodiverse bedrijventerreinen kunnen de tussenliggende en omringende Natura2000-gebieden en Ecologische Verbindings Zone (EVZ) versterken mits een goede inrichting en beheer van de groene infrastructuur. Daarmee kunnen de bedrijventerreinen een belangrijke natuurverbinding en leefgebied vormen voor beschermde habitats en soorten.

2B Connect en OBGB willen een bijdrage leveren aan een groener beeld op de bedrijventerreinen.

> Klant: OBGB
> Opdracht: Ontwerp brochure Biodiversiteit
> Website: www.obgb.nl