Ontwerp borden ‘Vogelakkers’ Gemeente Bladel

Comcorde+ werd door Gemeente Bladel benaderd met het verzoek om voor het nieuwe project ‘vogelakkers’ een ontwerp voor de borden te maken. De borden worden geplaatst bij de diverse akkers om kenbaar te maken dat het een ‘vogelakker’ betreft. De vogelakker heeft als doel de biodiversiteit in het agrarisch gebied te vergroten. Deze staat al jarenlang onder zware druk, de vogelakker zou moeten bijdragen aan het herstel van soorten op populatieniveau.

Goede resultaten in Gemeente Eersel

Uit eerdere metingen van de Vogelwerkgroep in Eersel bleek dat akkervogels zoals groenlingen, kepen, kneuen en vinken in groten getale weer terugkeerden op de Kempische akkers nadat zij waren ingezaaid met de ‘superfoods’. In het onderzoek werd eveneens een vergelijking gemaakt met de soorten vogels op reguliere akkers. Niet alleen het gevarieerde voedselbuffet, maar ook de rust en ruimte op de lege akkers bleken goed voor de biodiversiteit.

Landbouwpercelen in de gemeente

De Vogelwerkgroep heeft in Bladel inmiddels een selectie gemaakt van landbouwpercelen-in onder andere Casteren en Hoogeloon- die het meest geschikt zijn om in te zaaien. Dat gebeurt allemaal op landbouwpercelen die tijdelijk uit de pacht zijn gehaald.

> Klant: Gemeente Bladel
> Opdracht: Ontwerp en realisatie Vogelakker borden
> Website: www.bladel.nl